dilluns, 12 de desembre de 2011

Les deixalles

ELS RESIDUS
• Les deixalles que traiem de casa no desapareixen pel sol fet de llençar-les. Una casa normal a Europa omple 100 cubells grans d'escombraries l'any. La majoria d'escombraries s'enterren en abocadors enormes, on triguen molts anys a podrir-se. En algunes ciutats, els munts d'escombraries dels abocadors són tan alts com els grans edificis.• Poc a poc, estem convertint la Terra en un gran abocador de tota mena de residus.
Molts d'ells són perillosos per al medi i els éssers vius. La major parts dels residus són cremats, soterrats o portats a grans abocadors. Però la millor solució és reduir la quantitat de deixalles, reutilitzar els residus i reciclar tot allò que sigui possible.


Tipus de residus
• Residus industrials: residus de la indústria del paper, les refineries de petroli i la indústria electrònica.
• Residus químics industrials: moltes substàncies utilitzades en els processos químics.
• Residus radioactius: procedents de les centrals nuclears, de les mines d'urani i del material radioactiu d'alguns hospitals.
• Residus de les fàbriques de pintura: algunes pintures contenen dissolvents molt tòxics.
• Residus agrícoles: pesticides i fertilitzants químics. Durant el procés de fabricació d'aquests productes també es produeixen residus tòxics.
• Residus mèdics: medicaments, materials infectats, com ara les xeringues usades.
• Piles gastades: piles de ràdios, rellotges, calculadores, joguines i altres aparells. Sovint les piles contenen metalls pesants que poden ser molt perillosos.
• Deixalles domèstiques:
• Aigua bruta de la cuina i del bany.
• Restes de menjar.
• Envasos de vidre i de plàstic.
• Paper i cartró.
• Llaunes i paper d'alumini.
• Bombetes gastades.
• Productes molt tòxics com: lleixius, detergents, pintures, vernissos, olis, insecticides, dissolvents, medicaments,etc.
• Roba vella.
• Mobles i electrodomèstics vells.
• La runa de petites obres.
• Els gasos de la cuina, el fum de les xemeneies i els esprais aerosols contaminen l'aire.
Problemes derivats dels residus
• Tot i que en molts països hi ha lleis que limiten l'abocament de residus tòxics als rius, cada dia hi van a parar grans quantitats de productes perillosos que poden destruir la vida aquàtica i causar malalties a les persones. A tot el món hi ha rius i llacs contaminats.
• Els residus químics que arriben al mar també provoquen malalties en els animals aquàtics. Els residus tòxics que no es degraden fàcilment passen a la cadena alimentària (plàncton, peixos, ocells, mamífers marins) i arriben a les persones.
• Els organoclorats són residus tòxics que han causat problemes a molts indrets de la Terra. En aquest grup hi ha pesticides, dissolvents i PCB (substància química usada per la indústria electrònica). Els organoclorats afecten el fetge i els ronyons, i fins i tot podem produir càncer.
• Les dioxines són unes substàncies tòxiques del grup dels organoclorats. Poden provocar càncer, malformacions congènites, afeccions a la pell i altres problemes si es troben als aliments que mengem o a l'aire que respirem. Els residus de les indústries papereres contenen dioxines. També se'n produeixen als incineradors, quan es cremen determinats residus.
• Els residus radioactius es soterren o bé s'emmagatzemen en cementiris nuclears. La major part dels residus radioactius tenen una vida mitjana de segles i qualsevol fuita dels contenidors on es troben pot tenir greus conseqüències per als éssers vius. Cal recordar que la radioactivitat perjudica el cos perquè n'afecta les cèl•lules, i de vegades provoca càncer.
• Els abocadors de deixalles contaminen tant la terra com l'aigua. Quan plou, l'aigua es contamina perquè passa a través de la brutícia. Si l'aigua penetra en el sòl, arrossega els elements tòxics i contamina l'aigua de rius i pous.
• En els grans abocadors les escombraries es descomponen molt lentament. L'oxigen, la llum del sol i els bacteris contribueixen al procés de descomposició, però quan s'acumulen grans quantitats de deixalles, la llum solar no hi arriba bé i els bacteris no poden actuar. Hi ha plàstics que triguen 500 anys a descompondre's. En un abocador, es va trobar un diari que encara es podia llegir després d'haver passat 30 anys.

Activitats
• Penseu que el problema dels residus és només un problema de la nostra societat d'avui en dia?
• Penseu que pot tenir alguna solució?
• Penseu que potser no cal buscar-hi solucions, que no n'hi ha per a tant?
• Amb la societat de consum, el volum dels residus ha crescut de forma desorbitada. D’altra banda, els recursos per produir tot el que fem servir no són infinits: les reserves naturals de matèries primeres i les fonts energètiques disminueixen, mentre que els costos per la seva extracció augmenten. En aquest context, la separació de residus mitjançant la recollida selectiva és de vital importància per a aconseguir, entre tots, una societat més sana i sostenible per a nosaltres i per a les generacions futures.
• La recollida selectiva ens concerneix a tots, i per aconseguir una ciutat millor hem de seleccionar el que es pugui reciclar, separar-ho i dipositar-ho en el contenidor que correspongui.
• Amb tots aquests gestos individuals facilitarem l’aprofitament de les matèries primeres i afavorirem la preservació del medi ambient.

Com evitar els residus

Hem de canviar els nostres hàbits i costums per tal d'evitar els problemes que provoquen les grans quantitats de residus que generem cada dia. Quines són les solucions?
• Reduir el consum de substàncies contaminants i d'articles innecessaris.
• Reutilitzar tot allò que sigui possible, en lloc de destruir-lo. Podem reparar les sabates en lloc de llençar-les, vendre o intercanviar mobles, llibres, roba i altres articles, utilitzar les bosses fins que es trenquin, etc.
• Fer una recollida selectiva dels residus i reciclar-los. Cal dipositar els diferents residus (vidre, paper, llaunes, plàstic) al contenidor corresponent per tal que puguin ésser reciclats.
• Els residus que no es puguin dipositar en els contenidors dels carrers, cal portar-los a la deixalleria més propera. Allà s'encarreguen de reciclar o reutilitzar tots els residus que hi arriben.
• Comprar productes que portin el mínim envàs possible.
• Portar la roba que no fem servir als mercats de segona mà o als centres de beneficència.
• Comprar les begudes i la llet en ampolles retornables.
• Portar a la botiga un cistell i rebutjar les bosses de plàstic.
• Utilitzar paper i altres productes reciclats.
• No comprar productes que perjudiquen el medi ambient.
• Acabar totalment els pots de pintura o dissolvents, en lloc de llençar-los mig buits.
• Comprar objectes que funcionin sense piles, o bé utilitzar piles que es puguin carregar.
• No abocar productes tòxics a l'aigüera o a les clavegueres.
• Aprofitar els serveis de recollida de mobles i electrodomèstics vells que ofereixen molts ajuntaments.
• Els governs dels diferents països han de promoure processos industrials nets que generin poc residus:
  • Els productes que es fabriquen han d'estar pensats per utilitzar el mínim de matèries primeres, aigua i energia.
  • El procés de fabricació ha de ser concebut de tal manera que produeixi el mínim de residus i que torni a utilitzar l'aigua que ha fet servir.
  • Els productes han de ser reutilitzables moltes vegades.
  • Els productes han de poder ser reciclats, sensers o per parts.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada