dimarts, 25 de gener de 2011

Visita a la potabilitzadora NICOLAS

Avui al matí tres grups de primer d'ESO han anat a fer una visita a la planta potabilitzadora que l'empresa municipal SABEMSA té a prop del pou NICOLAS, a la vora del riu Ripoll.

A la zona de NICOLAS hi són el pou de 14 metres de fondària, l’antiga potabilitzadora i la nova potabilitzadora, que fa el tractament de l’aigua que s’extreu dels pous de la localitat. Amb aquesta aigua hi ha pel 50% del consum anual, la resta es compra a aigües del Ter-Llobregat.

L’antiga potabilitzadora era molt més senzilla. Disposava d’un tanc de precloració, uns decantadors, uns filtres de sorra i una unitat de cloració.

A l’actualitat la potabilitzadora es capaç d’extreure el ferro, l’arsènic, el manganès i els compostos orgànics volàtils.